Veřejné zakázky WebSport & Consulting service s.r.o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je WebSport & Consulting service s.r.o..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Bytový dům Uhřice – Sociální bydlení
podlimitní Příjem nabídek 26.02.2024 18.03.2024 10:00
Rekonstrukce střechy a vnitřních prostor ZŠ v Jaroslavicích
podlimitní Příjem nabídek 20.02.2024 12.03.2024 09:00
Úprava dětských hřišť v zahradách mateřských škol v MČ Brno-Bohunice – MŠ Běloruská
podlimitní Hodnocení 25.01.2024 23.02.2024 10:00
Revitalizace sportovního areálu ve Vítějevsi
podlimitní Hodnocení 17.01.2024 05.02.2024 10:00
Revitalizace ul. Dukelských hrdinů, Planá
nadlimitní Hodnocení 16.01.2024 22.02.2024 15:00
FVE pro kulturní dům a tělocvičnu v obci Štíty
podlimitní Hodnocení 15.01.2024 05.02.2024 10:00
FVE Základní škola a Tělocvična Kožušany - Tážaly
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.01.2024 31.01.2024 10:00
FVE Mateřská škola a Obecní úřad Kožušany – Tážaly
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.01.2024 31.01.2024 10:00
Doubravice nad Svitavou – Rekonstrukce chodníků
podlimitní Hodnocení 05.01.2024 23.02.2024 10:00
FVE pro ČOV a Obecní úřad Seloutky
podlimitní Hodnocení 04.01.2024 31.01.2024 10:00
Nákup technologie pro dávkování
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.12.2023 08.01.2024 09:00
CAS 20 4000/240 S1R pro JSDH Praha – Zličín
nadlimitní Hodnocení 13.12.2023 15.01.2024 09:00
Nákup technologie pro balení hotových jídel
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.11.2023 08.01.2024 09:00
Snížení energetické náročnosti veřejných budov v obci Vrbátky
nadlimitní Hodnocení 28.11.2023 17.01.2024 10:00
Fotovoltaická elektrárna pro ČOV Přemyslovice
podlimitní Hodnocení 14.11.2023 04.12.2023 10:00
všechny zakázky