Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Instalace fotovoltaického systému na střechy objektů kotelny K3, BTH Slavičín a na střeše polyfunkčního domu Slavičín
nadlimitní Příjem nabídek 10.03.2023 11.04.2023 10:00
Technologie pro zpracování produktů a úpravu, balení a značením výrobků
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.02.2023 30.03.2023 09:00
Obec Šardice – revitalizace technických instalací v MŠ Šardice
podlimitní Hodnocení 23.02.2023 20.03.2023 10:00
Areál volnočasových aktivit Za Mlýnem – veřejně přístupné účelové komunikace "I", "II" a parkovací plochy, komunikace pro pěší
podlimitní Hodnocení 22.02.2023 13.03.2023 10:00
Oprava bytového domu Komenského č. p. 504, 505, 506 v Rájci-Jestřebí
podlimitní Hodnocení 22.02.2023 13.03.2023 10:00
Rekonstrukce elektrorozvodů a slaboproudých rozvodů v ZŠ Mokrá-Horákov, Mokrá 352, 664 04 Mokrá-Horákov
podlimitní Hodnocení 22.02.2023 20.03.2023 10:00
2022_50 TI Letovice
podlimitní Hodnocení 18.01.2023 06.02.2023 12:00
Stavba základní technické infrastruktury pro 32 RD v lokalitě U Kapličky Jevíčko
podlimitní Hodnocení 07.12.2022 01.03.2023 10:00
Cetkovice – Chodníky a autobusový záliv
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.12.2022 30.12.2022 09:00
Spolkový dům, Černá Hora
podlimitní Hodnocení 20.11.2022 10.01.2023 10:00
Demolice domu na náměstí Míru č. p. 12 v Černé Hoře“
podlimitní Hodnocení 14.11.2022 20.12.2022 10:00
Biocentrum Na Dvorských v k.ú. Vrbátky
podlimitní Vyhodnoceno 21.09.2022 10.10.2022 15:00
Nová MŠ Sobín – PD
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.09.2022 27.09.2022 10:00
Svoz komunálního a separovaného odpadu na území obce Vrbátky 2021
nadlimitní Hodnocení 11.11.2021 12.01.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016