Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kulturní dům s knihovnou – Ráječko
podlimitní Příjem nabídek 27.09.2023 31.10.2023 10:00
Dodávka stohovatelných židlí do kulturního domu v Letovicích
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.09.2023 25.09.2023 09:00
Novostavba požární zbrojnice obce Suchohrdly
podlimitní Hodnocení 08.08.2023 12.09.2023 10:00
Instalace fotovoltaického systému na střechu objektů Areálu sportu a kultury v Bystřici nad Pernštejnem
nadlimitní Hodnocení 19.07.2023 11.09.2023 10:00
„Obec Lipová – ČOV a stoková síť“ Dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), projektová dokumentace kanalizačních přípojek na veřejném prostranství pro územní souhlas a pro provedení stavby (PVČKP), výkon autorského dozoru (AD)
podlimitní Vyhodnoceno 30.06.2023 20.07.2023 14:00
Novostavba pasivního bytového domu
podlimitní Vyhodnoceno 29.06.2023 01.08.2023 10:00
Hospodaření se srážkovými vodami na území obce Skřípov
podlimitní Vyhodnoceno 13.04.2023 17.05.2023 14:00
Biocentrum Na Dvorských v k.ú. Vrbátky
podlimitní Vyhodnoceno 21.09.2022 10.10.2022 15:00
Svoz komunálního a separovaného odpadu na území obce Vrbátky 2021
nadlimitní Hodnocení 11.11.2021 12.01.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016