Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dostupné byty
podlimitní Příjem nabídek 25.07.2020 19.08.2020 11:00
Dopravní automobil pro JSDH Moravany
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.07.2020 27.08.2020 12:00
Svoz a vykládka směsného komunálního odpadu ......Brumov – Bylnice včetně místních částí Svatý Štěpán a Sidonie
nadlimitní Příjem nabídek 16.07.2020 20.08.2020 12:00
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE PRO LOKALITU VÝSTAVBY RD – LIPOVEC
podlimitní Příjem nabídek 13.07.2020 17.08.2020 15:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016