Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Spolkový dům, Černá Hora
podlimitní Příjem nabídek 20.11.2022 23.12.2022 10:00
Dovybavení nové ZŠ – dodávka gastro
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.11.2022 09.12.2022 10:00
Demolice domu na náměstí Míru č. p. 12 v Černé Hoře“
podlimitní Příjem nabídek 14.11.2022 16.12.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016