Veřejné zakázky WebSport & Consulting service s.r.o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je WebSport & Consulting service s.r.o..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
ZUŠ LETOVICE – stavební úpravy, přístavba a nástavba
podlimitní Příjem nabídek 29.06.2022 03.08.2022 10:00
Zámek Hrušovany nad Jevišovkou KP – rekonstrukce krovu a stropů – II. etapa“ – opakovaná výzva
podlimitní Příjem nabídek 23.06.2022 25.07.2022 10:00
Úprava dětských hřišť v zahradách mateřských škol v MČ Brno-Bohunice - MŠ Švermova
podlimitní Příjem nabídek 23.06.2022 14.07.2022 10:00
Dolňanská – rekonstrukce stávajícího chodníku
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.06.2022 20.06.2022 10:00
Velké Opatovice, ulice Mládežnická – Stavební úpravy místní komunikace a dešťové kanalizace
podlimitní Hodnocení 23.05.2022 10.06.2022 10:00
Obec Adršpach - Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky
nadlimitní Hodnocení 20.05.2022 20.06.2022 10:00
Rekonstrukce mateřské školy ve městě Rájec-Jestřebí
podlimitní Hodnocení 05.05.2022 31.05.2022 10:00
Novostavba ČOV v obci Žernovník
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.05.2022 14.06.2022 10:00
Aplikace pro vizualizaci měření, návrh zapojení a konzultační služby související s diagnostikou SMARTLodžií 2. generace
podlimitní Hodnocení 05.04.2022 26.04.2022 09:00
Dům přírody Bílých Karpat – dodávka interiérového nábytku
podlimitní Hodnocení 07.03.2022 30.03.2022 10:00
Honbice – zásobování vodou
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.03.2022 21.03.2022 10:00
Budova bývalé základní školy – umístění MŠ DO 2.NP a části 1.NP
podlimitní Hodnocení 28.02.2022 16.03.2022 10:00
Sběr, svoz a odstranění, případně využití směs. kom. odpad., využitel. složek vytříděných ze směs. kom. odp. a nebe. složek vytříděných ze směs. kom. odp. vznikajícího na území Rájec Jestřebí
nadlimitní Hodnocení 24.02.2022 04.04.2022 10:00
ZUŠ Letovice, stavební úpravy, přístavba a nástavba I. etapa - střecha
podlimitní Hodnocení 15.02.2022 18.03.2022 10:00
Víceúčelové zařízení obce Jamolice – opakovaná VZ
podlimitní Hodnocení 14.02.2022 02.03.2022 10:00
všechny zakázky