Veřejné zakázky WebSport & Consulting service s.r.o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je WebSport & Consulting service s.r.o..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Cyklostezka Vítkov – Prostřední Dvůr
podlimitní Příjem nabídek 17.09.2021 06.10.2021 09:00
Rekonstrukce stávající ZŠ na MŠ – nábytek
podlimitní Hodnocení 17.08.2021 03.09.2021 11:00
Revitalizace kulturního domu Těšetice spojená s novou elektroinstalací
podlimitní Hodnocení 11.08.2021 09.09.2021 09:00
Revitalizace ramene Moravy v lokalitě Malý Důl v k. ú. Věrovany – I. etapa
podlimitní Hodnocení 06.08.2021 25.08.2021 10:00
Stavební úprava tělocvičny v ZŠ a MŠ Těšetice
podlimitní Hodnocení 05.08.2021 09.09.2021 09:00
JSDH Meziměstí - Cisternová automobilová stříkačka
nadlimitní Hodnocení 02.08.2021 06.09.2021 10:00
Zámek Hrušovany nad Jevišovkou KP – rekonstrukce krovu a stropů
podlimitní Hodnocení 26.07.2021 24.08.2021 10:00
Dolňanská – rekonstrukce stávajícího chodníku
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.07.2021 30.07.2021 10:00
Rekonstrukce hygienických zařízení v objektech MŠ a ZŠ Velké Opatovice
podlimitní Hodnocení 12.07.2021 30.07.2021 09:00
Výměna svítidel veřejného osvětlení – Letovice – II
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.07.2021 23.07.2021 11:00
Protipovodňová opatření obce Lukov
podlimitní Hodnocení 02.07.2021 22.07.2021 13:00
Černá Hora „Za Mlýnem“ Areál pro volnočasové aktivity SO 02 – Objekt šaten a zázemí areálu
podlimitní Hodnocení 02.06.2021 21.06.2021 09:00
Letovice, oprava místní komunikace v ulici B. Martinů a Smetanova
podlimitní Hodnocení 31.05.2021 21.06.2021 10:00
Rekonstrukce bazénu letního koupaliště ve Valašském Meziříčí včetně tepelné přípojky pro ohřev bazénu
podlimitní Hodnocení 17.05.2021 22.06.2021 10:00
Zakládání prvků ÚSES v Mořicích, k.ú. Mořice
nadlimitní Hodnocení 26.04.2021 03.09.2021 10:00
všechny zakázky