Veřejné zakázky WebSport & Consulting service s.r.o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je WebSport & Consulting service s.r.o..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec Troubelice
podlimitní Příjem nabídek 16.08.2019 03.09.2019 10:00
Letovice – místní komunikace v ul. 9. Května
podlimitní Hodnocení 01.07.2019 18.07.2019 09:00
Novostavba chodníků Lysice – ulice Žerůtská
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.06.2019 24.07.2019 09:00
Koryčany – Cisternová automobilová stříkačka
podlimitní Hodnocení 06.06.2019 03.07.2019 10:00
Revitalizace budovy obecního úřadu Hrušky u Brna s výstavbou bytů pro sociální bydlení
podlimitní Hodnocení 04.06.2019 20.06.2019 10:00
Navýšení kapacity MŠ v budově Křižanovice č. popis. 101, stavební úpravy
podlimitní Hodnocení 30.05.2019 17.06.2019 13:00
Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec Nivnice
podlimitní Vyhodnoceno 22.05.2019 07.06.2019 12:00
Údržba veřejné zeleně v MČ Brno-Bohunice
nadlimitní Hodnocení 20.05.2019 21.06.2019 10:00
Údržba vybavení sídliště v MČ Brno-Bohunice
podlimitní Hodnocení 20.05.2019 21.06.2019 10:00
Rekonstrukce sportovní haly
podlimitní Hodnocení 06.05.2019 31.05.2019 09:00
Rekonstrukce místních komunikací „Na skále“ a „K lesíčku
podlimitní Hodnocení 15.04.2019 22.05.2019 13:00
Vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče – výukové pomůcky (dílenské vybavení)
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.04.2019 26.04.2019 10:00
Vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče – výukové pomůcky (knihy)
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.04.2019 26.04.2019 10:00
Vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče – výukové pomůcky (botanika,orgány)
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.04.2019 26.04.2019 10:00
Vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče – výukové pomůcky (lidské tělo)
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.04.2019 26.04.2019 10:00
všechny zakázky