Veřejné zakázky WebSport & Consulting service s.r.o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je WebSport & Consulting service s.r.o..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
„POLYTECHNIKA - ZŠ VSETÍN, ROKYTNICE“ – AKU nářadí a stroje - Část 1: Nářadí a strojní vybavení
podlimitní Příjem nabídek 19.01.2021 05.02.2021 10:00
„POLYTECHNIKA - ZŠ VSETÍN, ROKYTNICE“ – AKU nářadí a stroje - Část 2: CNC vybavení a výukové modely
podlimitní Příjem nabídek 19.01.2021 05.02.2021 10:00
Velké Opatovice - Inženýrské sítě a komunikace v lokalitě „Hliníky“ pro výstavbu RD včetně rekonstrukce kanalizační ČS v lokalitě „Pod Dubím“ a kanalizační výtlak
podlimitní Příjem nabídek 07.01.2021 08.02.2021 10:00
„POLYTECHNIKA - ZŠ VSETÍN, ROKYTNICE“ - konektivita
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.12.2020 13.01.2021 10:00
POLYTECHNIKA - ZŠ VSETÍN, ROKYTNICE“ – nábytek a ICT
podlimitní Hodnocení 22.12.2020 13.01.2021 10:00
Dům přírody Bílých Karpat – stavební práce
podlimitní Prokazování kvalifikace 21.12.2020 01.02.2021 10:00
Přítluky – rozšíření kanalizace - Část 2: Přítluky, k.ú. Nové Mlýny – Prodloužení kanalizační stoky
podlimitní Hodnocení 10.12.2020 30.12.2020 13:00
Přítluky – rozšíření kanalizace - Část 1: Přítluky ul. Obecní – Prodloužení kanalizační stoky
podlimitní Hodnocení 10.12.2020 30.12.2020 13:00
Údržba chodníků v Městské části Brno-Bohunice
nadlimitní Hodnocení 09.12.2020 18.01.2021 10:00
Modernizace ZŠ Hustopeče, Nádražní 4 – jazyková učebna
podlimitní Hodnocení 22.10.2020 10.11.2020 10:00
Vybudování inženýrských sítí a dopravné infrastruktury pro výstavbu obytného souboru
podlimitní Vyhodnoceno 14.10.2020 01.12.2020 10:00
Cyklostezka Rašovice-Křižanovice
podlimitní Hodnocení 22.09.2020 16.10.2020 11:00
MŠ Na Sídlišti - I. etapa, nástavba - Dodávka vybavení (SO 03)
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.09.2020 02.10.2020 10:00
Realizace lokálního biocentra „Na krasonických“ – II. etapa
podlimitní Hodnocení 11.09.2020 30.09.2020 13:00
Rekonstrukce sportoviště u ZŠ Velké Opatovice
podlimitní Hodnocení 25.08.2020 18.09.2020 11:00
všechny zakázky