Veřejné zakázky WebSport & Consulting service s.r.o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je WebSport & Consulting service s.r.o..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Víceúčelové zařízení obce Jamolice
podlimitní Hodnocení 16.12.2021 07.01.2022 10:00
Výstavba parkovacích stání Troubsko, ul. Nová
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.12.2021 30.12.2021 12:00
Rekonstrukce a modernizace sportoviště ŠSK – Bílovec
podlimitní Hodnocení 03.12.2021 29.12.2021 12:00
Kompletní oprava elektroinstalací v objektu SVČ Švermova 19, Brno – Bohunice
podlimitní Hodnocení 03.12.2021 05.01.2022 10:00
Výstavba společných stezek pro pěší a cyklisty v Brněnci
podlimitní Hodnocení 30.11.2021 17.12.2021 11:00
Troubsko, ul. Lišky – komunikace u kostela
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.11.2021 06.12.2021 11:00
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, půdní vestavba školní družiny
podlimitní Hodnocení 16.11.2021 07.12.2021 10:00
Troubsko – oprava komunikací v lokalitě za kostelem, Etapa A – ul. Slunná, Jarní a Letní
podlimitní Hodnocení 12.11.2021 01.12.2021 10:00
Svoz komunálního a separovaného odpadu na území obce Vrbátky 2021
nadlimitní Hodnocení 11.11.2021 12.01.2022 09:00
Sociální bydlení Křoví - dostavba
podlimitní Vyhodnoceno 24.09.2021 13.10.2021 10:00
Revitalizace ramene Moravy v lokalitě Malý Důl v k. ú. Věrovany – I. etapa
podlimitní Vyhodnoceno 06.08.2021 25.08.2021 10:00
Zakládání prvků ÚSES v Mořicích, k.ú. Mořice
nadlimitní Hodnocení 26.04.2021 03.09.2021 10:00
všechny zakázky