Veřejné zakázky WebSport & Consulting service s.r.o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je WebSport & Consulting service s.r.o..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dolňanská – rekonstrukce stávajícího chodníku
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.07.2021 30.07.2021 10:00
Rekonstrukce hygienických zařízení v objektech MŠ a ZŠ Velké Opatovice
podlimitní Příjem nabídek 12.07.2021 30.07.2021 09:00
Výměna svítidel veřejného osvětlení – Letovice – II
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.07.2021 23.07.2021 11:00
Protipovodňová opatření obce Lukov
podlimitní Hodnocení 02.07.2021 22.07.2021 13:00
Nákup cisternové automobilové stříkačky pro Město Vítkov
nadlimitní Příjem nabídek 01.07.2021 05.08.2021 09:00
Víceúčelové zařízení obce Jamolice
podlimitní Hodnocení 24.06.2021 19.07.2021 10:00
Černá Hora „Za Mlýnem“ Areál pro volnočasové aktivity SO 02 – Objekt šaten a zázemí areálu
podlimitní Hodnocení 02.06.2021 21.06.2021 09:00
Letovice, oprava místní komunikace v ulici B. Martinů a Smetanova
podlimitní Hodnocení 31.05.2021 21.06.2021 10:00
Rekonstrukce bazénu letního koupaliště ve Valašském Meziříčí včetně tepelné přípojky pro ohřev bazénu
podlimitní Hodnocení 17.05.2021 22.06.2021 10:00
Zakládání prvků ÚSES v Mořicích, k.ú. Mořice
nadlimitní Hodnocení kvalifikace 26.04.2021 31.05.2021 10:00
Letovice, ulice Nové Město – Parkoviště osobních automobilů a veřejné osvětlení
podlimitní Vyhodnoceno 22.03.2021 09.04.2021 11:00
Dům přírody Bílých Karpat – expozice
nadlimitní Hodnocení 06.03.2021 27.04.2021 10:00
Výstavba dostupného bydlení - Bytový dům B
podlimitní Hodnocení 03.03.2021 19.03.2021 10:00
Dotované bydlení - Pavlovice
podlimitní Hodnocení 02.03.2021 18.03.2021 10:00
Prosenice - výstavba kanalizace, ul. Osecká a Maloprosenská
podlimitní Hodnocení 18.02.2021 09.03.2021 10:00
všechny zakázky