Veřejné zakázky WebSport & Consulting service s.r.o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je WebSport & Consulting service s.r.o..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 5.88 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Úprava sociálního zařízení pro žáky ZŠ Žeravice, 696 47 Žeravice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.04.2020 07.05.2020 15:00
Bytový dům – sociální bydlení, Razová – novostavba objektu
podlimitní Příjem nabídek 06.04.2020 28.04.2020 11:00
Přístavba a zateplení Mateřské školy Troubelice
podlimitní Příjem nabídek 31.03.2020 20.04.2020 10:00
Křtiny - Dopravní automobil pro JSDH
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.03.2020 20.04.2020 15:00
Sociální byty Troubelice
podlimitní Příjem nabídek 30.03.2020 27.04.2020 10:00
Dovybavení nové ZŠ – nábytek
nadlimitní Příjem nabídek 15.03.2020 22.04.2020 10:00
Rekonstrukce Kulturního domu v obci Přestavlky - 1. etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.03.2020 27.03.2020 10:00
Přestavba objektu Milotice nad Opavou č. p. 27 na bytový dům
podlimitní Hodnocení 11.03.2020 01.04.2020 13:00
Sociální byty Snovídky
podlimitní Hodnocení 24.02.2020 16.03.2020 13:00
Obnova krytu vozovky ul. Školní
podlimitní Hodnocení 19.02.2020 11.03.2020 13:00
Obec Slavětín – nový vodní zdroj
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.02.2020 02.03.2020 10:00
Stavební úpravy a přístavba rodinného domu – vznik bytového domu Vítějeves č.p. 81
podlimitní Hodnocení 27.01.2020 19.02.2020 10:00
Oprava bytových domů Bochoř
podlimitní Hodnocení 24.01.2020 12.02.2020 13:00
Rekonstrukce a přístavba Mateřské školy Bukovinka
podlimitní Hodnocení 24.01.2020 10.02.2020 13:00
Intenzifikace ČOV Zubří
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.11.2019 11.12.2019 13:00
všechny zakázky