Veřejné zakázky WebSport & Consulting service s.r.o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je WebSport & Consulting service s.r.o..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Spolkový dům, Černá Hora
podlimitní Příjem nabídek 20.11.2022 23.12.2022 10:00
Dovybavení nové ZŠ – dodávka gastro
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.11.2022 09.12.2022 10:00
Demolice domu na náměstí Míru č. p. 12 v Černé Hoře“
podlimitní Příjem nabídek 14.11.2022 16.12.2022 10:00
TJ Lokomotiva Břeclav - Atletický tunel
podlimitní Hodnocení 09.11.2022 28.11.2022 08:00
Letovice: stavební úpravy – rekonstrukce Masarykova náměstí, II. etapa
podlimitní Hodnocení 23.09.2022 24.10.2022 10:00
Biocentrum Na Dvorských v k.ú. Vrbátky
podlimitní Vyhodnoceno 21.09.2022 10.10.2022 15:00
Město Letovice - Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky
nadlimitní Hodnocení 15.09.2022 17.10.2022 10:00
Nová MŠ Sobín – PD
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.09.2022 27.09.2022 10:00
Vybudování cyklotrasy na dálkové cyklotrase č. 24 Svitava v rámci navazující etapy mezi Skrchovem a Meziříčkem
podlimitní Hodnocení 08.08.2022 24.08.2022 13:00
Velké Opatovice – Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky
nadlimitní Hodnocení 15.07.2022 29.08.2022 10:00
Kulturní dům ASTRA – dodávka stolů a židlí
podlimitní Hodnocení 15.07.2022 03.08.2022 09:00
Kulturní dům ASTRA – dodávka teleskopické tribuny
podlimitní Hodnocení 15.07.2022 03.08.2022 09:00
Chodník Troubsko, ul. U Dráhy
podlimitní Hodnocení 12.07.2022 29.07.2022 10:00
Oprava východního křídla střechy zámku ve Velkých Opatovicích
podlimitní Hodnocení 04.07.2022 22.07.2022 10:00
ZUŠ LETOVICE – stavební úpravy, přístavba a nástavba
podlimitní Hodnocení 29.06.2022 22.08.2022 08:00
všechny zakázky