Veřejné zakázky WebSport & Consulting service s.r.o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je WebSport & Consulting service s.r.o..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.35 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rozšíření kapacity ZŠ Bohuňovice – Stavební úprava a přístavba stávajících objektů
podlimitní Příjem nabídek 28.05.2020 15.06.2020 13:00
Bukovinka - Chodníky v průtahu obcí
podlimitní Příjem nabídek 21.05.2020 15.06.2020 15:00
Rekonstrukce chodníků podél silnice II/448 v obci Ústín – I. etapa
podlimitní Příjem nabídek 20.05.2020 10.06.2020 14:00
Opravy vybraných komunikací ve městě Letovice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.05.2020 03.06.2020 15:00
Letovice - Silnice k zámku
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.05.2020 03.06.2020 15:00
Dopravní automobil pro JSDH Moravany
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.05.2020 28.05.2020 12:00
Snížení emisí TZL ve společnosti PILA HRACHOVEC, s.r.o.
podlimitní Hodnocení 11.05.2020 27.05.2020 09:00
Výměna osvětlení v tělocvičně ZŠ Lipovec
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.05.2020 27.05.2020 16:00
Rekonstrukce plynové kotelny ZŠ Lipovec
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.05.2020 27.05.2020 16:00
Dovybavení nové ZŠ – dodávka IT
nadlimitní Příjem nabídek 30.04.2020 03.06.2020 10:00
Výstavba technické a dopravní infrastruktury pro novostavby RD v obci Okrouhlá – II. etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.04.2020 13.05.2020 10:00
„Přestavba objektu Milotice nad Opavou č. p. 27 na bytový dům“ – II.
podlimitní Hodnocení 27.04.2020 21.05.2020 13:00
Stavební úpravy a modernizace kuchyně ZŠ Milotice
podlimitní Hodnocení 17.04.2020 11.05.2020 10:00
Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH Snovídky
nadlimitní Příjem nabídek 16.04.2020 08.06.2020 12:00
Úprava sociálního zařízení pro žáky ZŠ Žeravice, 696 47 Žeravice
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.04.2020 07.05.2020 15:00
všechny zakázky