Veřejné zakázky WebSport & Consulting service s.r.o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je WebSport & Consulting service s.r.o..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Sociální bydlení Křoví
podlimitní Příjem nabídek 05.12.2019 23.12.2019 10:00
Intenzifikace ČOV Zubří
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.11.2019 11.12.2019 13:00
Rekonstrukce a přístavba Základní a Mateřské školy Němčany – II. etapa
podlimitní Příjem nabídek 18.11.2019 07.01.2020 11:00
Rozseč nad Kunštátem – Posílení zdrojů pitné voda napojením nového vrtu HV1r a optimalizace množství a kvality pitné vody
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.11.2019 25.11.2019 12:00
Intenzifikace ČOV Drnovice
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.10.2019 25.11.2019 10:00
Velká Roudka – napojení na vodovod Velké Opatovice
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.10.2019 06.11.2019 09:00
Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro město Ivanovice na Hané
nadlimitní Hodnocení 14.10.2019 11.11.2019 10:00
Doubravice nad Svitavou – stavební úprava a rozšíření veřejného osvětlení a obecního rozhlasu
podlimitní Hodnocení 14.10.2019 01.11.2019 09:00
Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH Snovídky
nadlimitní Hodnocení 10.10.2019 11.11.2019 12:00
Oprava vodovodu a kanalizace – II etapa, ul. Okružní II
podlimitní Hodnocení 25.09.2019 31.10.2019 10:00
Snížení energetické náročnosti Jednoty – pobočka Buchlovice
podlimitní Hodnocení 11.09.2019 27.09.2019 10:00
Vybudování komunikace „Za Farou"
podlimitní Hodnocení 05.09.2019 23.09.2019 10:00
Zajištění sběru, třídění, přepravy a dopravy komunálního odpadu z odpadkových košů v MČ Brno-Bohunice
podlimitní Hodnocení 28.08.2019 16.09.2019 10:00
Snížení energetické náročnosti DPS č.p. 2015, ulice bratří Mrštíků, Staré Město
podlimitní Hodnocení 22.08.2019 10.09.2019 10:00
Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec Troubelice
podlimitní Vyhodnoceno 16.08.2019 03.09.2019 10:00
všechny zakázky