Veřejné zakázky WebSport & Consulting service s.r.o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je WebSport & Consulting service s.r.o..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava vodovodu a kanalizace – II etapa, ul. Okružní II
podlimitní Příjem nabídek 25.09.2019 31.10.2019 10:00
Snížení energetické náročnosti Jednoty – pobočka Buchlovice
podlimitní Hodnocení 11.09.2019 27.09.2019 10:00
Vybudování komunikace „Za Farou"
podlimitní Hodnocení 05.09.2019 23.09.2019 10:00
Zajištění sběru, třídění, přepravy a dopravy komunálního odpadu z odpadkových košů v MČ Brno-Bohunice
podlimitní Hodnocení 28.08.2019 16.09.2019 10:00
Snížení energetické náročnosti DPS č.p. 2015, ulice bratří Mrštíků, Staré Město
podlimitní Hodnocení 22.08.2019 10.09.2019 10:00
Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec Troubelice
podlimitní Hodnocení 16.08.2019 03.09.2019 10:00
Novostavba chodníků Lysice – ulice Žerůtská
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.06.2019 24.07.2019 09:00
Revitalizace budovy obecního úřadu Hrušky u Brna s výstavbou bytů pro sociální bydlení
podlimitní Vyhodnoceno 04.06.2019 20.06.2019 10:00
Rekonstrukce sportovní haly
podlimitní Hodnocení 06.05.2019 31.05.2019 09:00
Rekonstrukce místních komunikací „Na skále“ a „K lesíčku
podlimitní Hodnocení 15.04.2019 22.05.2019 13:00
Vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče – výukové pomůcky (lidské tělo)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.04.2019 26.04.2019 10:00
Vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče – výukové pomůcky (zoologie)
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.04.2019 26.04.2019 10:00
Vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče – výukové pomůcky (botanika,orgány)
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.04.2019 26.04.2019 10:00
Velké Opatovice - rekonstrukce místní komunikace a parkovacích ploch u ZŠ
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.04.2019 29.04.2019 13:00
Velké Opatovice - rekonstrukce místní komunikace ulice Pod Strážnicí
podlimitní Hodnocení 05.04.2019 02.05.2019 09:00
všechny zakázky