Veřejné zakázky WebSport & Consulting service s.r.o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je WebSport & Consulting service s.r.o..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Novostavba pasivního bytového domu
podlimitní Příjem nabídek 29.05.2023 18.07.2023 10:00
Obnova soustavy veřejného osvětlení ve městě Luhačovice
podlimitní Příjem nabídek 24.05.2023 12.06.2023 10:00
Hospodaření se srážkovými vodami na území obce Skřípov
podlimitní Hodnocení 13.04.2023 17.05.2023 14:00
Instalace fotovoltaického systému na střechy objektů kotelny K3, BTH Slavičín a na střeše polyfunkčního domu Slavičín
nadlimitní Hodnocení 10.03.2023 11.04.2023 10:00
Technologie pro zpracování produktů a úpravu, balení a značením výrobků
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.02.2023 30.03.2023 09:00
Obec Šardice – revitalizace technických instalací v MŠ Šardice
podlimitní Hodnocení 23.02.2023 20.03.2023 10:00
Oprava bytového domu Komenského č. p. 504, 505, 506 v Rájci-Jestřebí
podlimitní Hodnocení 22.02.2023 13.03.2023 10:00
Rekonstrukce elektrorozvodů a slaboproudých rozvodů v ZŠ Mokrá-Horákov, Mokrá 352, 664 04 Mokrá-Horákov
podlimitní Hodnocení 22.02.2023 20.03.2023 10:00
2022_50 TI Letovice
podlimitní Hodnocení 18.01.2023 06.02.2023 12:00
Stavba základní technické infrastruktury pro 32 RD v lokalitě U Kapličky Jevíčko
podlimitní Hodnocení 07.12.2022 01.03.2023 10:00
Biocentrum Na Dvorských v k.ú. Vrbátky
podlimitní Vyhodnoceno 21.09.2022 10.10.2022 15:00
Nová MŠ Sobín – PD
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.09.2022 27.09.2022 10:00
Svoz komunálního a separovaného odpadu na území obce Vrbátky 2021
nadlimitní Hodnocení 11.11.2021 12.01.2022 09:00
všechny zakázky