Veřejné zakázky WebSport & Consulting service s.r.o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je WebSport & Consulting service s.r.o..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup technologie a prodejny pro vinařství - Technologie
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.11.2023 15.12.2023 09:00
Zasakovací průhled 3 a záchytné průlehy 4 a 5 v katastru obce Ořechov
podlimitní Příjem nabídek 20.11.2023 06.12.2023 09:00
Fotovoltaická elektrárna pro ČOV Přemyslovice
podlimitní Příjem nabídek 14.11.2023 04.12.2023 10:00
Technologie pro zpracování produktů a úpravu, balení a značením výrobků
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.11.2023 30.11.2023 09:00
Rekonstrukce MK Nebanice – úsek č. 1,2,3,4,8a - 1. etapa
podlimitní Příjem nabídek 07.11.2023 04.12.2023 10:00
Obnova soustavy veřejného osvětlení Vřesina - 2. etapa
podlimitní Hodnocení 07.11.2023 30.11.2023 10:00
Lázně pro udržitelné stravování
podlimitní Hodnocení 30.10.2023 16.11.2023 10:00
Kulturní dům s knihovnou – Ráječko
podlimitní Hodnocení 19.10.2023 06.11.2023 10:00
Hala Sokol Nové Bránice
podlimitní Příjem nabídek 18.10.2023 29.12.2023 10:00
Zpracovatel nového územního plánu Biskupice
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.10.2023 10.11.2023 10:00
Revitalizace sportovního areálu ve Vítějevsi
podlimitní Příjem nabídek 16.10.2023 13.12.2023 10:00
Změna č. 8 územního plánu Letovice
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.10.2023 23.10.2023 10:00
Vypracování projektové dokumentace na stavbu kanalizace a ČOV v obci Vítějeves
podlimitní Hodnocení 03.10.2023 27.10.2023 10:00
Rekonstrukce a přístavba zázemí sportovního areálu Záhlinice a výstavba multifunkčního hřiště
podlimitní Hodnocení 02.10.2023 20.10.2023 10:00
Dodávka stohovatelných židlí do kulturního domu v Letovicích
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.09.2023 25.09.2023 09:00
všechny zakázky