Veřejné zakázky WebSport & Consulting service s.r.o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je WebSport & Consulting service s.r.o..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Kulturní dům s knihovnou – Ráječko
podlimitní Příjem nabídek 27.09.2023 31.10.2023 10:00
Dodávka stohovatelných židlí do kulturního domu v Letovicích
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.09.2023 25.09.2023 09:00
Novostavba požární zbrojnice obce Suchohrdly
podlimitní Hodnocení 08.08.2023 12.09.2023 10:00
Instalace fotovoltaického systému na střechu objektů Areálu sportu a kultury v Bystřici nad Pernštejnem
nadlimitní Hodnocení 19.07.2023 11.09.2023 10:00
„Obec Lipová – ČOV a stoková síť“ Dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), projektová dokumentace kanalizačních přípojek na veřejném prostranství pro územní souhlas a pro provedení stavby (PVČKP), výkon autorského dozoru (AD)
podlimitní Vyhodnoceno 30.06.2023 20.07.2023 14:00
Novostavba pasivního bytového domu
podlimitní Vyhodnoceno 29.06.2023 01.08.2023 10:00
Hospodaření se srážkovými vodami na území obce Skřípov
podlimitní Vyhodnoceno 13.04.2023 17.05.2023 14:00
Biocentrum Na Dvorských v k.ú. Vrbátky
podlimitní Vyhodnoceno 21.09.2022 10.10.2022 15:00
Svoz komunálního a separovaného odpadu na území obce Vrbátky 2021
nadlimitní Hodnocení 11.11.2021 12.01.2022 09:00
všechny zakázky