Veřejné zakázky WebSport & Consulting service s.r.o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je WebSport & Consulting service s.r.o..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
POLYTECHNIKA - ZŠ VSETÍN, ROKYTNICE“ – nábytek a ICT
podlimitní Příjem nabídek 19.11.2020 07.12.2020 13:00
Modernizace ZŠ Hustopeče, Nádražní 4 – jazyková učebna
podlimitní Hodnocení 22.10.2020 10.11.2020 10:00
Vybudování inženýrských sítí a dopravné infrastruktury pro výstavbu obytného souboru
podlimitní Hodnocení 14.10.2020 01.12.2020 10:00
Cyklostezka Rašovice-Křižanovice
podlimitní Hodnocení 22.09.2020 16.10.2020 11:00
MŠ Na Sídlišti - I. etapa, nástavba - Dodávka vybavení (SO 03)
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.09.2020 02.10.2020 10:00
Realizace lokálního biocentra „Na krasonických“ – II. etapa
podlimitní Hodnocení 11.09.2020 30.09.2020 13:00
Koupaliště Křtiny – stavební úpravy
podlimitní Hodnocení 26.08.2020 14.09.2020 15:00
Rekonstrukce sportoviště u ZŠ Velké Opatovice
podlimitní Hodnocení 25.08.2020 18.09.2020 11:00
Modernizace ZŠ Hustopeče, Nádražní 4 – stavební práce
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.08.2020 07.09.2020 11:00
Výstavba nájemních bytů v obci Újezd
podlimitní Hodnocení 12.08.2020 28.08.2020 13:00
Výstavba dostupného bydlení - Bytový dům A
podlimitní Hodnocení 07.08.2020 25.08.2020 11:00
Realizace LBK1a, LBK1b, LBK1c, LBC2, LBK4, LBK8, LBC8, LBC9, k.ú. Strachotín
nadlimitní Hodnocení 03.08.2020 30.11.2020 10:00
Dostupné byty
podlimitní Hodnocení 25.07.2020 19.08.2020 11:00
Dopravní automobil pro JSDH Moravany
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.07.2020 27.08.2020 12:00
Stavební úpravy MŠ Křižanovice – dokončovací práce - část 3
podlimitní Hodnocení 20.07.2020 05.08.2020 13:00
všechny zakázky