Veřejné zakázky WebSport & Consulting service s.r.o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je WebSport & Consulting service s.r.o..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup technologie jatek včetně prodejny
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.01.2023 20.02.2023 09:00
2022_50 TI Letovice
podlimitní Příjem nabídek 18.01.2023 06.02.2023 12:00
Držková – odkanalizování obce
podlimitní Hodnocení 21.12.2022 10.01.2023 14:00
Stavba základní technické infrastruktury pro 32 RD v lokalitě U Kapličky Jevíčko
podlimitní Příjem nabídek 07.12.2022 21.02.2023 10:00
Cetkovice – Chodníky a autobusový záliv
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.12.2022 30.12.2022 09:00
FVE - Základní škola a Mateřská škola Křtiny
podlimitní Hodnocení 05.12.2022 22.12.2022 10:00
Spolkový dům, Černá Hora
podlimitní Hodnocení 20.11.2022 10.01.2023 10:00
Dovybavení nové ZŠ – dodávka gastro
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.11.2022 09.12.2022 10:00
Demolice domu na náměstí Míru č. p. 12 v Černé Hoře“
podlimitní Hodnocení 14.11.2022 20.12.2022 10:00
TJ Lokomotiva Břeclav - Atletický tunel
podlimitní Hodnocení 09.11.2022 28.11.2022 08:00
Biocentrum Na Dvorských v k.ú. Vrbátky
podlimitní Vyhodnoceno 21.09.2022 10.10.2022 15:00
Nová MŠ Sobín – PD
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.09.2022 27.09.2022 10:00
Chodník Troubsko, ul. U Dráhy
podlimitní Vyhodnoceno 12.07.2022 29.07.2022 10:00
Zámek Hrušovany nad Jevišovkou KP – rekonstrukce krovu a stropů – II. etapa“ – opakovaná výzva
podlimitní Vyhodnoceno 23.06.2022 22.08.2022 10:00
Úprava dětských hřišť v zahradách mateřských škol v MČ Brno-Bohunice - MŠ Švermova
podlimitní Vyhodnoceno 23.06.2022 14.07.2022 10:00
všechny zakázky