Veřejné zakázky WebSport & Consulting service s.r.o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je WebSport & Consulting service s.r.o..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Biocentrum Na Dvorských v k.ú. Vrbátky
podlimitní Příjem nabídek 21.09.2022 10.10.2022 15:00
Nová MŠ Sobín – PD
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.09.2022 27.09.2022 10:00
Vybudování cyklotrasy na dálkové cyklotrase č. 24 Svitava v rámci navazující etapy mezi Skrchovem a Meziříčkem
podlimitní Hodnocení 08.08.2022 24.08.2022 13:00
Velké Opatovice – Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky
nadlimitní Hodnocení 15.07.2022 29.08.2022 10:00
Kulturní dům ASTRA – dodávka stolů a židlí
podlimitní Hodnocení 15.07.2022 03.08.2022 09:00
Kulturní dům ASTRA – dodávka teleskopické tribuny
podlimitní Hodnocení 15.07.2022 03.08.2022 09:00
Chodník Troubsko, ul. U Dráhy
podlimitní Hodnocení 12.07.2022 29.07.2022 10:00
Oprava východního křídla střechy zámku ve Velkých Opatovicích
podlimitní Hodnocení 04.07.2022 22.07.2022 10:00
ZUŠ LETOVICE – stavební úpravy, přístavba a nástavba
podlimitní Hodnocení 29.06.2022 22.08.2022 08:00
Zámek Hrušovany nad Jevišovkou KP – rekonstrukce krovu a stropů – II. etapa“ – opakovaná výzva
podlimitní Hodnocení 23.06.2022 22.08.2022 10:00
Úprava dětských hřišť v zahradách mateřských škol v MČ Brno-Bohunice - MŠ Švermova
podlimitní Hodnocení 23.06.2022 14.07.2022 10:00
Novostavba ČOV v obci Žernovník
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.05.2022 14.06.2022 10:00
Sběr, svoz a odstranění, případně využití směs. kom. odpad., využitel. složek vytříděných ze směs. kom. odp. a nebe. složek vytříděných ze směs. kom. odp. vznikajícího na území Rájec Jestřebí
nadlimitní Hodnocení 24.02.2022 04.04.2022 10:00
Svoz komunálního a separovaného odpadu na území obce Vrbátky 2021
nadlimitní Hodnocení 11.11.2021 12.01.2022 09:00
všechny zakázky