Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Hospodaření se srážkovými vodami na území obce Skřípov
Odesílatel Martin Budiš
Organizace odesílatele Obec Vrbátky [IČO: 00288934]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.04.2023 17:07:08
Předmět Informace II

Veřejná zakázka "Hospodaření se srážkovými vodami na území obce Skřípov" je zadávána obcí Skřípov.
Zadavatelem tedy není obec Vrbátky, jak je uvedeno na těchto stránkách. Z technických důvodů nešla provést změna.