Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Hospodaření se srážkovými vodami na území obce Skřípov
Odesílatel zakazky.dotace@seznam.cz
Organizace odesílatele Obec Vrbátky [IČO: 00288934]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.04.2023 17:02:31
Předmět Informace

Tyto webové stránky v rámci zakázky "Hospodaření se srážkovými vodami na území obce Skřípov" slouží primárně k příjmu elektronických nabídek, neboť profil zadavatele (obec Skřípov) toto možností nedisponuje. Dále slouží k příjmu žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace.
Veškeré informace k zakázce budou uveřejňovány na profilu zadavatele obce Skřípov a následně na těchto stránkách.